Pussel

Ett pussel som vi hör här är ett problem som en fråga som kommer att bjuda in läsaren till eftertanke för att försöka komma fram till ett svar. Gåtan är ofta berättas i syfte att vilseleda eller inflytande för att dölja lösningen eller göra det mindre uppenbart än under enkla gåta, till exempel.

Resonemanget att komma fram till en lösning kan vara lång och mödosam, särskilt i samband med matematiska pussel, men inte bara.

Du kan hitta i denna kategori många gratis pussel indelade i olika kategorier, till exempel imaginära pussel, matematik pussel eller logiska pussel.


Allt pussel


senaste pussel

kategorier pussel